zwidelcempozdrowie.pl

Blog poświęcony zdrowemu odżywianiu, diecie i przepisom!

Poradniki

Zaburzenia odżywiania: EDNOS i jego różne aspekty

Zaburzenia odżywiania: EDNOS i jego różne aspekty

‍Zaburzenia odżywiania to poważne problemy, które dotyczą wielu osób na całym świecie. Chociaż anoreksja i bulimia są szeroko rozpoznawane i leczone, inne formy zaburzeń odżywiania, takie jak EDNOS (zaburzenie odżywiania inaczej nieokreślone), często są niedoceniane i niezrozumiane. W tym artykule omówimy różne aspekty EDNOS, w tym jego objawy, podtypy i terapie.

Co to jest EDNOS?

EDNOS, czyli zaburzenie odżywiania inaczej nieokreślone, to kategoria zaburzeń odżywiania, która obejmuje wszystkie przypadki, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla anoreksji lub bulimii. Szacuje się, że EDNOS dotyka około 4% populacji kobiet w Stanach Zjednoczonych, co jest większą liczbą niż anoreksja i bulimia razem wzięte. Mimo że EDNOS zostało usunięte z klasyfikacji DSM-5, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, nadal jest stosowane poza Stanami Zjednoczonymi jako określenie dla problemów z jedzeniem mających źródło w psychice.

Różnorodność przypadków EDNOS

Jednym z największych wyzwań związanych z diagnozowaniem i leczeniem EDNOS jest jego różnorodność. Ta kategoria obejmuje wiele różnych podtypów, takich jak:

  • napadowe objadanie się (binge eating)
  • zespół oczyszczania (obsesyjne pozbywanie się „zbędnych” kalorii, np. poprzez wywoływanie wymiotów, ale niepoprzedzone nadmiernym objadaniem się, jak w przypadku bulimii)
  • zespół jedzenia nocnego
  • przeżuwanie i wypluwanie żywności
  • przesadna wybredność

Wybrane objawy EDNOS

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń odżywiania, osoby z EDNOS mogą wykazywać różnorodne objawy. Niektóre z nich obejmują:

  • utrata kontroli nad jedzeniem
  • intensywne emocje i obsesje związane z wagą i kształtem ciała
  • kompulsywne ćwiczenia fizyczne w celu zrzucenia wagi
  • unikanie sytuacji społecznych związanych z jedzeniem

Diagnozowanie EDNOS

Ze względu na złożoność i różnorodność objawów, diagnozowanie EDNOS może być trudne. Wiele osób z tym zaburzeniem nie wykazuje typowych objawów anoreksji lub bulimii, co może utrudniać właściwe rozpoznanie. Wczesne zdiagnozowanie EDNOS jest kluczowe dla zapobiegania poważniejszym problemom, takim jak uzależnienie od środków odchudzających czy inne komplikacje zdrowotne.

Podtypy EDNOS

Napadowe objadanie się (Binge Eating)

Napadowe objadanie się jest formą EDNOS, w której osoby doświadczają powtarzających się epizodów intensywnego jedzenia. Objawy obejmują uczucie utraty kontroli podczas jedzenia oraz spożywanie znacznie większych ilości jedzenia, niż byłoby to normalne w danym czasie. Osoby z napadowym objadaniem się często doświadczają uczucia wstydu, winy i rozpaczy po napadzie objadania się.

Zespół oczyszczania

Zespół oczyszczania to forma EDNOS, w której osoby obsesyjnie pozbywają się „zbędnych” kalorii, na przykład poprzez wywoływanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, tabletek odchudzających i/lub leków moczopędnych. W przeciwieństwie do bulimii, zespół oczyszczania niekoniecznie wiąże się z nadmiernym objadaniem się.

Zespół jedzenia nocnego

Zespół jedzenia nocnego to forma EDNOS, w której osoby doświadczają nawracających epizodów jedzenia w nocy, po przebudzeniu się ze snu lub podczas utrzymywania się w stanie półsennym. Osoby z zespołem jedzenia nocnego mogą mieć trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu oraz mogą być narażone na przyrost masy ciała.

Przeżuwanie i wypluwanie żywności

Przeżuwanie i wypluwanie żywności to forma EDNOS, w której osoby żują jedzenie, ale nie połykają go, a następnie wypluwają. Ten proces może być wykonywany w celu uniknięcia przyjęcia kalorii lub z powodu lęku przed przytyciem.

Przesadna wybredność

Przesadna wybredność to forma EDNOS, w której osoby mają bardzo restrykcyjne preferencje żywieniowe, często unikając wielu rodzajów jedzenia. Taka postawa może prowadzić do niedożywienia, utraty masy ciała oraz problemów społecznych związanych z jedzeniem.

Leczenie EDNOS

Terapie indywidualne

Terapie indywidualne są często stosowane w leczeniu EDNOS, ponieważ pozwalają na indywidualne podejście do problemu pacjenta. Psychoterapia może pomóc w pracy nad samooceną, naukę rozpoznawania własnych emocji i potrzeb oraz zaspokajania ich przez zachowania konstruktywne, a nie autodestrukcyjne.

Terapie grupowe

Terapie grupowe mogą być również skuteczne w leczeniu EDNOS, ponieważ pozwalają na wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń między osobami zmagającymi się z tym samym problemem.

Terapie farmakologiczne

W niektórych przypadkach, leczenie farmakologiczne może być stosowane w leczeniu EDNOS, szczególnie jeśli współwystępują inne zaburzenia, takie jak depresja czy lęk. Leki, takie jak antydepresanty, mogą pomóc w łagodzeniu objawów emocjonalnych związanych z zaburzeniem odżywiania.

Terapie żywieniowe

Terapie żywieniowe są kluczowe w leczeniu EDNOS, ponieważ mają na celu przywrócenie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz utrzymanie zdrowej masy ciała. Dietetyk może pomóc pacjentowi w opracowaniu indywidualnego planu żywieniowego, który będzie odpowiedni dla jego potrzeb i celów.

Wyzwania związane z leczeniem EDNOS

Utrzymywanie „normalnego” odżywiania

Jednym z największych wyzwań w leczeniu EDNOS jest utrzymanie „normalnego” odżywiania, ponieważ jest to pojęcie trudne do zdefiniowania. Szczupłość jest często uważana za ideał, bez względu na cenę, jaką trzeba zapłacić w danym indywidualnym przypadku.

Przekonanie pacjentów o konieczności leczenia

Wiele osób z EDNOS może czuć, że ich problemy z jedzeniem nie są wystarczająco poważne, aby zasłużyć na leczenie. Takie myślenie może prowadzić do opóźnienia w rozpoczęciu terapii i pogłębiania problemów zdrowotnych.

Diagnozowanie i leczenie współwystępujących zaburzeń

W przypadku osób z EDNOS, często występują inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk czy zaburzenia osobowości. Właściwe rozpoznanie i leczenie tych zaburzeń jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

Podsumowanie

EDNOS to złożone i różnorodne zaburzenie odżywiania, które może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, jeśli nie zostanie właściwie zdiagnozowane i leczone. Ważne jest, aby osoby zmagające się z tym problemem zdawały sobie sprawę z jego powagi oraz szukały profesjonalnej pomocy. Współpraca z doświadczonymi specjalistami, takimi jak psychoterapeuci, dietetycy oraz lekarze psychiatrzy, może pomóc w przywróceniu zdrowia i dobrej jakości życia.

Udostępnij